Енергични в движение с AMMI

Facebook
LinkedIn
Twitter
Имейл

Купи продукти AMMI – колагенови пуканки и протеинови месни барчета на стойност минимум 5 лв. или 10лв. с ДДС, регистрирай касовия бон на www.snackammi.com  и можеш да спечелиш:

 • ФИТНЕС СЕТ ЗА ПЪТУВАНЕ ОТ 8 ЧАСТИ
 • РАНИЦА С ПРОДУКТИ AMMI или 
 • ШАПКА С КОЗИРКА И ПРОДУКТИ AMMI

Играта се организира за периода 29.04-11.05.2022г. и е валидна за следните супермаркети Фантастико:

Фантастико 6 – бул. „Г.М.Димитров“ №77

Фантастико 12 – жк  ” Младост 4 ”, ул.“Александър Паскалев“ №3

Фантастико 14 – гр. Ботевград, ул. Витоша №1А

Фантастико 15 – жк „Люлин 1“, бул. „Европа“, ул. „Тома Георгиев“ № 1

Фантастико 16 – жк „Люлин 6“, бул. „Джавахарлал Неру“ №26

Фантастико 17 – жк „Надежда 3“, бул. „Хан Кубрат“ №26

Фантастико 22 – кв. „Студентски град“, ул. „Акад. Борис Стефанов“ №22

Фантастико 28 – Sky City Mall, жк „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ №52

Фантастико 30 – кв. „Драгалевци“, бул. „Черни връх“ №204

Фантастико 34 – жк „Хаджи Димитър“, ул. „Макгахан“ №81

Фантастико 36 – жк „Дървеница“, бул. „Св. Климент Охридски“ №15

Фантастико 38 – жк „Овча Купел“, ул. „Любляна“ №42А

Фантастико 40 – р-н „Слатина“, ул. „Николай Коперник“ №27

Фантастико 42 – жк. „Младост 1“, бул. „Йерусалим“ №22

Фантастико 44 – гр. Банкя, кв. „Изгрев“, ул. „Стефан Стамболов“ №138

Фантастико 45 – гр. Перник, кв. „Изток“. ул. „Юрий Гагарин“ №52

Организатор на активността е УНИТЕМП ЕООД. ТВ „Фантастико“ не носи отговорност за законосъобразността и провеждането на активността. Изображенията на наградите е илюстративни. Официални правила може да откриете на https://snackammi.com/igri

Участвай в играта

Снимка на фискален бон

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

„Енергични в движение с AMMI„

 1. ОРГАНИЗАТОР

до „УНИТЕМП“ ЕООД, ЕИК: 115240098, със седалище и адрес на управление обл. Пловдив, с. Войводиново, ул. Запад № 25, със съдействието на „ВАН ХОЛДИНГ” ООД, ЕИК 831050781, „ЕВРОПА-ВН” ООД, ЕИК 831524037, „ВИНТЕРКО-БГ” ООД, ЕИК 831680844 и „ДАР Г.Н.” ООД, ЕИК 831556063, осъществяващи търговска дейност във „ФАНТАСТИКО ГРУП“.

 1. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

(1) Играта „Енергични в движение с AMMI„

започва на 29.04.2022 г. в 0.00 часа и завършва на 11.05.2022 г. в 23.59 часа, по-нататък упомената като „Играта“.

Участниците могат да приложат фискални бонове на закупени участващи продукти (т. 3) само в периода на Играта.

(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на www.snackammi.com

(3) Играта се провежда на територията на Република България.

 1. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

За участие в Играта е необходима покупка на Колагенови пуканки и/или Месни протеинови барчета с марка AMMI.

 1. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „УНИТЕМП“ ЕООД, както и  служители на „ФАНТАСТИКО ГРУП“.

 1. НАГРАДИ

(1) За срока на Играта, посочен в раздел 2, т.1 по-горе, ще бъдат раздадени общо 3(тридесет) награди:

а) 10 (словом: десет)  броя  Фитнес сет за пътуване от 8 части

б) 10 (словом: десет)  броя  раници с продукти AMMI

в) 10  (словом: десет)  броя шапки с козирка и продукти AMMI  

(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

(4) Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

(1) За да участва в Играта потребителят трябва да:

 1. Потребител, който желае да участваза награда Фитнес сет за пътуване от 8 части, следва да закупи от участващите в играта продукти  с маркa AMMI  за минимум 10 лева (словом: десет лева).
 2. Потребител, който желае да участваза награда раница или шапка с продукти AMMI, следва да закупи от участващите в играта продукти с маркa AMMI за минимум 5 лева (словом: пет лева).

Минималните суми могат да бъдат достигнати с една покупка или с натрупване, като всеки потребител регистрира суми от фискалните бонове всеки път на едно и също име, телефон и имейл. На всеки натрупани 5 лв покупки на участващи продукти участва един път за награда раница или шапка с продукти AMMI месечен абонамент, при натрупване на 10 лв, участва два пъти в тегленето. На всеки натрупани 10 лв покупки на участващи продукти участва един път на награда Фитнес сет за пътуване от 8 части, при натрупване на 20 лв, участва два пъти в тегленето. Фискалните бонове трябва да бъдат заснети в цялост, да няма закрити/подвити участъци.

Покупката трябва да е извършена в само в  периода на Играта, посочен в т.2(1).

Регистрирайте се на www.snackammi.com/igri  

(2) въведе име и фамилия, електронен адрес (e-mail), телефон, стойност на покупката и регистрира фискален бон/ове, като  приложи снимка на същия/те на интернет адрес: www.snackammi.com/igri („Сайта на Играта“) и приеме правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

Приложете фискалния/те бон/ове със закупените продукти.

(3) Участникът прилага фискалния/те бон/ове от закупените продукти, участващи в Играта, въвеждайки номера и стойноста на покупката от фискалния/те бон/ове, като задължително прикрепя снимка на фискалния/те бон/. Снимката/ите на фискалния/те бон/ове трябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалните бонове трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити или нечетими участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалния/те бон/ове могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, по време на периода на Играта.

(4)Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

(5)Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, до 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

(6) Запознайте се с правилата на играта, декларирайте, че имате навършени 18 години и се информирайте как обработваме вашите лични данни спрямо Политиката за поверителност на данните.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

(1) След приключване на Играта (23.59 ч. на 11.05.2022 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта, в присъствието на създадена за целта комисия от представители на Организатора.

(2)  Първо ще  бъдат изтеглени  10 (словом: десет) печеливши за награда Фитнес сет за пътуване от 8 части заедно с 5 (словом: пет) резервни участници.  След това ще бъдат изтеглени и 10 (словом: десет) печеливши за раници с продукти AMMI и 10  (словом: десет ) печеливши за шапки с продукти AMMI и 5 (словом: десет)  резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някого от печелившите.

(3) Печелившият(те)  номер(а)  на фискалния(те) бон(ове)  и телефонен номер без последните три цифри ще бъдат публикувани на  12.05.2022 г. на Сайта на играта www.snackammi.com/igri

(4) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

(4) Със спечелилите ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване на телефон за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен имейл адрес, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринайсет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да предостави наградата на резервен участник.

(6) За да получи наградата, спечелилият трябва да:

– представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;

– представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;

– попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

 1. УДЪРЖАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА ВЪРХУ НАГРАДИ  НА СТОЙНОСТ НАД 100 (СТО) ЛЕВА.

(1) Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

(2) В тази игра Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

(3) За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

(4) Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

(5) Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

(6) Този раздел от официалните правила на Играта е създаден в съответствие на данъчното законодателства в Република България, действащо към началото на тази Игра.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

(1) Организаторът не носи отговорност:

а)   за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;

б)  за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен имейл адрес или телефон за връзка от участника;

(в)  ако печелившият участник пропусне крайния срок, посочен в Раздел 7, т. 5;

(г) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност;

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) “УНИТЕМП” ЕООД и марката собственост AMMI предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защитят личните данни на участниците в Играта, в съответствие с действащото законодателство и вътрешните си политики.

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.

(4) Регистрирайки се на Сайта на Играта, като прилага снимка на фискалния бон, всеки участник дава съгласието си и доброволно предоставя на “УНИТЕМП” ЕООД и марката собственост AMMI личните си данни (име, електронна поща, телефон, точен адрес), с цел участие в тази Игра, установяване на контакт с печелившите и доставка на наградите.

(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях имейл за контакт по време на и в период от 3 (три)  месеца след края на Играта във връзка с нея.

(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните телефонен номер без последните три цифри  и номера на фискални бонове ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.

 (7) Всеки участник има право да поиска неговите/ нейните лични данни, да бъдат  коригирани , актуализирани или заличени, като лично заяви желанието си на e-mail: [email protected] , както и чрез писмо, изпратено на следния адрес: обл. Пловдив, с. Войводиново, ул. Запад № 25.

(8) Този, който поискал заличаване и неговите данни са били заличени, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).

(9) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от  3 ( три) месеца след края на играта, освен при наличие на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от  2 ( две) години след края на играта.

(10) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.

(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на  механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен съд в гр. София.

(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени на www.snackammi.com/igri. Информация за Играта може да бъде получена и на телефон 089 452 1040 безплатно от цялата страна, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа и на e-mail: [email protected]

С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.

Печеливши в играта „Енергични в движение с AMMI„ печелят:

Цветан Петьов Бекирски

Веселина Теодорова Стаева

Благодарим на всички участвали!